Eğitim Politikamız

Eğitim Programı

Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişiliktir ve kapasitesi doğrultusunda öğrenir, bu nedenle programımızın temeli “bireysel eğitime” dayanır.

 Günlük Yaşam Becerileri

Günlük Yaşam Becerileri Etkinlikleri

Öz bakım alıştırmaları/pratik hayat uygulamaları ve bu alanda hedeflenen alıştırmalar çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşılardan oluşur.

 Günlük Yaşam Becerileri

Duyu Eğitimi Etkinlikleri

Bilgi, beceri ve kavramların kazanılması materyaller kullanılarak sağlanır. Duyu eğitimi ile çocuk, beş duyusunu aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları ve farklı yüzeyleri keşfetme olanağı sağlar.

 Günlük Yaşam Becerileri

Matematik Etkinlikleri

Matematik insanları yaratıcı düşüncenin en yüksek noktası olan zihinsel tahminlere ulaştırmaktadır.

Matematik etkinliğinde çocuğun somut materyaller eşliğinde sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi kavraması desteklenir.

 Günlük Yaşam Becerileri

Dil Etkinlikleri

Türkçeyi doğru ve düzgün kullanabilmek, çocuğun kendini iyi ifade edebilmesi için önemlidir. Yabancı dil programımız yaş gruplarına uygun olarak, etkinlik ağırlıklı hazırlanır.

Günlük hayatta kullanılan basit İngilizce kelime ve cümlelerle, oyun yoluyla öğrenmeye yöneliktir. Sınıf içi- dışı oyunlar, şarkılar, eğitsel dramalar, görsel ve işitsel materyaller kullanarak öğrencilerimizi anadili dışında bir dil ile tanıştırır ve yabancı dile farkındalık kazandırırız.

 Günlük Yaşam Becerileri

Evrensel Öğrenme Etkinlikleri

Somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi doğrultusunda da çocuğa öncelikle ülkemizi, tarihimizi, geleneklerimizi, müziğimizi, danslarımızı, yemeklerimizi, bir sonraki adımda da diğer ülkeleri tanıtarak yaşadığı dünyanın ve çevrenin farkına varmasını sağlamaktadır.

Tüm hakları saklıdır. Neşeli Ayaklar ® - 2019 ©